Gospodarski rječnik

Vađenje, studija i analiza podataka o opsegu i mjeri radioaktivnog onečišćenja područja, voda, zrak, opreme, vozila i ostalih materijalnih objekata .. Ciljevi: utvrđivanje činjenice onečišćenja, utvrđivanje granica zagađenih područja, stupanj onečišćenja, broj kontaminiranih ljudi, opremu i materijal. Opširnije »

Kemijska enciklopedija

Princip, usporedive 1) usporedba stanja, uspoređujući gospodarske varijable, parametri prema kojima se mora prethodno dati adekvatan oblik mjerenja , na usporedivu vrstu; 2) uspostavljanje bliske ili jednake razine plaća, plaćanja, prihoda za osobe slične kvalitete, atributa. Raizberg BA, Lozovsky L. Opširnije »